Beroeping ds. Marleen Blootens

Vanaf 1 oktober is Marleen Blootens dominee in OverschieTs 2wykG en moeten wij haar missen!

Een opvolger beroepen kost tijd, en daarom zal er eerst een goede tijdelijke vervanger worden gezocht.

Er is een verkennersgroepje ingesteld, dat gaat onderzoeken hoe we deze werkzaamheden kunnen plannen: wat de Eltheto wil hebben en kan bieden, hoe we een beroepingscommissie samenstellen en hoe we de overbrugging regelen.

Nader bericht volgt!

Rondleidingen Elthetokerk

rondleiding1De Elthetokerk biedt een gratis rondleiding aan voor geinteresseerde kerkleden en kerkenraden, in groepen van 5-10 mensen. Wij willen graag aan anderen laten zien hoe wij vormgeven aan kerkvernieuwing en diaconaat, en hoe wij missionair zijn. Maar wij hebben beslist niet alle antwoorden, en ook daarom willen wij graag deze ontmoetingen en deze uitwisseling.
Het programma kan helemaal op maat gemaakt worden, en duurt 1-3 uur. 

Lees meer

Elke werkdag avondgebed

Elke werkdag is er avondgebed in de Elthetokerk.

Een halfuur van rust, gebed, muziek en de kaars die brandt: als teken dat je daar niet alleen zit, maar dat de stilte, de muziek en de gebeden gehoord worden.

Lees meer

Nieuws van Jerrit

jerritvellenga

Sinds begin maart ben ik werkzaam als diaconaal opbouwwerker voor de drie kernen in Oost: de Binnenwaai, de Muiderkerk en de Elthetokerk. De belangrijkste taak bij mijn aanstelling was het ‘opzetten’ van een diaconaal centrum aan de Javastraat. Ik zet dit bewust tussen haakjes, omdat hier nog de nodige onduidelijkheid over bestond toen ik begon.

De eerste vraag was wat er dan precies zou gaan veranderen ten opzichte van wat er al gebeurde aan diaconale activiteiten. Het antwoord is eenvoudig: feitelijk verandert er in eerste instantie niet veel. We gaan gewoon door met de activiteiten die al in het gebouw plaatsvonden, zoals de buurtmaaltijd, de koffie-inloop, de handwerkclub, de huiskameravond en de rommelmarkt, en het werk van Buurthulp (spreekuur en trainingen) en van Re-Play (spelinloop).

Lees meer

Meer artikelen...

  • 1
  • 2