Wijze woensdagen

Elke twee weken is er in de Eltheto een bijbelstudie of inspiratieavond waar je aan kunt deelnemen. De bijbelstudies - de Wijze woensdagen - worden gegeven in blokken van drie avonden, elk met een eigen thema. Daartussendoor worden inspiratieavonden georganiseerd, die elke keer weer een andere invulling kunnen hebben: een lezing, een gesprek, een tentoonstelling, enzovoort.

Elke wijze woensdag beginnen we gezamenlijk door aan het avondgebed deel te nemen om half 8. Je bent van harte welkom om het hele jaar te komen. Als je wat krapper in je tijd zit kun je ook één blok en/of inspiratieavond aanhaken, waarvan het thema je aanspreekt. Daarbij vragen we je dan wel om alle avonden van dat blok aanwezig te zijn.

Het thema van het nieuwe blok is Handelingen

De data: woensdag 24 mei, woensdag 7 juni, woensdag 28 juni

Lees meer

Gesprekskring rond bijbel en geloof

Elke maand is er een gesprekskring rond de bijbel en geloof op het Kramatplantsoen.
We komen bij elkaar op de laatste dinsdag van de maand, uitgezonderd de periode van de feestdagen in december.
Van 10:00 – 11:00 komen we bij elkaar in restaurant Mi Sabor. Dit is het restaurant bij het Flevohuis, tegenover het winkeltje.
De gesprekskring wordt geleid ds. Marleen Blootens.

We lezen uit de Bijbel, gaan met elkaar in gesprek over ons geloof en ons leven.

Een overzicht van de eerstvolgende data:

Dinsdag 25 april 2017
Dinsdag 30 mei 2017
Dinsdag 27 juni 2017

Graag tot ziens!

Rondleidingen Elthetokerk

rondleiding1De Elthetokerk biedt een gratis rondleiding aan voor geinteresseerde kerkleden en kerkenraden, in groepen van 5-10 mensen. Wij willen graag aan anderen laten zien hoe wij vormgeven aan kerkvernieuwing en diaconaat, en hoe wij missionair zijn. Maar wij hebben beslist niet alle antwoorden, en ook daarom willen wij graag deze ontmoetingen en deze uitwisseling.
Het programma kan helemaal op maat gemaakt worden, en duurt 1-3 uur. 

Lees meer

Nieuwe diaconaal opbouwwerker: Jerrit Vellenga

jerritvellengaSinds begin maart ben ik werkzaam als diaconaal opbouwwerker vanuit de Protestantse Diaconie Amsterdam voor de drie PKN-kerken in Oost: de Muiderkerk, Elthetokerk en de Binnenwaai. En wat ben ik blij met deze baan! In dit werk volg ik Peter Faber op, die veel werk heeft verricht waarbij ik goed kan aanhaken. Er is een stuurgroep aangesteld met Pim Jonker (Binnenwaai), Jannet Weeteling (Muiderkerk), Derk Bijmold (Elthetokerk) en Arend Driessen (Protestantse Diaconie), die eens in het kwartaal overlegt en met wie ik het werkplan vaststel.

Lees meer

Meer artikelen...

  • 1
  • 2