Kerkbalans 2017

Mijn kerk inspireert! 

Rond deze tijd valt de brief van Actie Kerkbalans weer op de mat. De opbrengst van deze actie is het financiële fundament onder het werk van de kerk. Uw bijdrage is onmisbaar om onze rol in wijk en stad te kunnen vervullen. Doet u weer mee?

Kerkbalans logo 2017

Lees meer

Loket Levensvragen

De Protestantse Kerk Amsterdam wil de deuren openstellen voor
iedereen in de stad die rondloopt met levensvragen.hethogewoorderuit

Daarom hebben we Loket Levensvragen opgericht.

Juist voor mensen die geen lid zijn van de kerk en dat ook niet hoeven te worden.

Kijk hier om te zien hoe je snel in contact kan komen met ons, om in contact te komen met een van onze dominees.

Facebook: Loket Levensvragen

Dominees in Amsterdam-Oost

 

 

Ds Marleen Blootens (Elthetokerk) over Loket Levensvragen

marleen b 2e

"Veel mensen die ik spreek zijn op zoek. Op zoek naar een goed leven, op zoek naar de liefde van hun leven. Op zoek naar God, op zoek naar zichzelf. Als dominee zoek ik graag met mensen mee. Ik ben niet bang voor een grote moeilijke vraag. Het betekent niet dat ik alle antwoorden in huis heb. Wellicht kan de christelijke traditie waar ik deel van uit maak wel nieuw licht werpen op jouw vraag. Maar als predikant probeer ik vooral goed te luisteren en woorden en beelden aan te te reiken die je verder kunnen helpen.

Mensen zijn imperfect

In onze maatschappij draait het vaak om het behalen van succes. Wanneer dat niet lukt ligt het aan jezelf. Als je het niet gemaakt hebt, heb je dus gefaald..Ik zie veel mensen van mijn eigen leeftijd worstelen met schuldgevoelens. Want het is natuurlijk je eigen schuld als je niet al je mogelijkheden hebt benut. Je baan, je relatie, je financiën, het is allemaal niet ideaal. Vanuit het christelijk geloof is de uitnodiging echter niet om als God te zijn, maar om voluit mens te worden. Het christelijk geloof is eerlijk over hoe het leven werkt. We blunderen net zo vaak als dat we succes hebben. Hoe je er ook voor staat, je bent welkom bij God."


Woon je in Amsterdam Oost en wil je wel een keer een gesprek met Marleen? Bel haar op 020-7765618, of stuur haar een mailtje:

Volg Marleen op Twitter: @MarleenBlootens

Leefgemeenschap Elthetokerk zoekt nieuwe bewoners

De leefgemeenschap van de Elthetokerk, gevestigd in de Javastraat in Amsterdam-Oost, zoekt nieuwe bewoners voor twee woningen van het Elthetocomplex.

De leefgemeenschap is een groep van 14 huishoudens: gezinnen, stellen en alleenstaanden die allen woonachtig zijn in het Elthetocomplex, het gebouw van de Elthetokerk aan de Javastraat. Dit complex bestaat uit een multifunctionele kerkruimte op de begane grond en uit 10 woningen van één etage en 5 twee-etagewoningen.

De bewoners vormen een gemeenschap. Niet als doel op zich, maar omdat we geloven dat een hechte gemeenschap een goede basis is om iets te kunnen betekenen voor de kerk en de buurt: door samen te leven, elkaar aan te moedigen tot betrokkenheid en door het meedoen aan en/of organiseren van activiteiten. We zijn als leefgemeenschap deel van de gemeenschap van de Elthetokerk.

Voor twee woningen – beide één etage – zijn we, per 1 mei 2017, op zoek naar nieuwe bewoners.

We zijn op zoek naar mensen die graag betrokken willen zijn bij:

  • de leefgemeenschap: ruim 20 volwassenen (van begin 20 tot begin 60) en 10-15 kinderen (van 0 tot 12), samengesteld uit gezinnen, stellen en alleenstaanden die per huishouden hun eigen woning hebben, maar regelmatig bij elkaar over de vloer komen en elkaar tegenkomen bij kerkactiviteiten, gezamenlijke (maandelijkse) maaltijden en op informele momenten;
  • de Elthetokerk: een PKN-kerk die samenkomt op zondagochtend, en daarnaast zeer actief is als buurtkerk met onder andere een buurtmaaltijd, avondgebed, rommelmarkt en huiskamer-, kring- en inspiratieavonden;
  • de Indische buurt: een cultureel, sociaal en religieus zeer diverse buurt, die veel jonge en ambitieuze mensen aantrekt, maar waar ook veel mensen wonen die aan de rand van de samenleving leven; een buurt waar we als kerk en leefgemeenschap graag een verbindende rol willen vervullen.

De leefgemeenschap is een groep mensen die erg betrokken is bij elkaar, maar ook veel ruimte laat om je eigen werk- en leefritme te bepalen. Als bewoner en lid van de leefgemeenschap moet je je weg kunnen vinden in een gevarieerd samengestelde leefgemeenschap, kerk en buurt. 

Omdat de vrijgekomen woningen beide slechts één verdieping hebben – met een woonkamer en één slaapkamer – én gezien de samenstelling van de leefgemeenschap, hebben kandidaten een streepje voor als ze alleenstaand en/of een stel zijn en in de leeftijdscategorie 40+/50+ vallen.
Val je niet in (een van) deze categorieën, dan lezen we je brief uiteraard óók met veel belangstelling.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail vóór 31 januari 2017 naar waarin je vertelt:

  • wie je bent;
  • waar je vandaan komt;
  • wat je de leefgemeenschap, de kerk en de buurt kunt bieden;
  • en wat je van de leefgemeenschap, de kerk en de buurt verwacht.

Meer informatie over de leefgemeenschap vind je hier.

Marleen Blootens te gast bij 'Andries'

Laat op de zondag 22 mei jl. was onze dominee Marleen Blootens te gast bij Andries Knevel in zijn interviewprogramma 'Andries'. Een mooi gesprek over hoe ze dominee werd en hoe ze haar geloof in God uitdraagt, zonder overal antwoorden op te hoeven hebben.

De aflevering kunt u hier terugzien.

New Picture

Meer artikelen...

  • 1
  • 2