Gemeentebijeenkomst 27 maart – kennismaking met ds. Greteke de Vries

Vries Greteke deDe afgelopen maanden heeft de zogenaamde beroepingscommissie gesprekken gevoerd met een nieuwe kandidaat-voorganger voor de Muiderkerk, de Binnenwaai op IJburg en de Elthetokerk (Protestantse Kerk Amsterdam-Oost - PKAO). Afgelopen week heeft de Algemene kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) unaniem ingestemd met de kandidatuur van ds. Greteke de Vries.

Op maandag 27 maart is er om 20:00 uur in de Muiderkerk een bijeenkomst voor alle leden van de Muiderkerk, de Elthetokerk en de Binnenwaai, om kennis te maken met ds. de Vries.

De beroepingscommissie licht op 27 maart kort haar werkwijze en keuze toe. Het grootste deel van de bijeenkomst zal in het teken staan van wederzijdse kennismaking: in de eerste plaats tussen ds. de Vries en de gemeente, en ook, in een kort intermezzo, een verrassende nadere kennismaking met elkaar als leden van de verschillende kernen.

Op weg naar Pasen

De 40-dagentijd is onderweg. De lijdenstijd is de tijd van het jaar waarin we ons voorbereiden op Pasen.

Het is de tijd waarin we ‘inkeren’ en nadenken over de betekenis van het sterven van Jezus.

De kruisdood van Jezus is een diep mysterie, waardoor we verzoend worden met God en vergeving vinden. Jezus neemt ons lijden op zich en deelt ons mens zijn tot het uiterste.
Het zijn deze gebeurtenissen die ons christenen stil doen worden, doen aarzelen en zoeken.
Het zijn deze gebeurtenissen die ons dankbaar en nederig maken.

Het is van belang om elk jaar opnieuw stil te worden en met elkaar te zoeken naar de betekenis van het lijden en sterven van Jezus. Om opnieuw te doordenken waarom de weg van Jezus langs het kruis is gegaan. Dit met elkaar doordenken en doorleven is de weg naar Pasen. Hoe gaan we dat dit jaar doen?

Lees meer

Meer artikelen...