Wijs met Grijs

Schuif aan bij Wijs met grijs

op dinsdag 20 maart

12:00-15:30 uur, Elthetokerk, Javastraat 118

wijsmetgrijs voorkant

 

Tijdens 'Wijs met grijs' bespreken we onderwerpen die het ouder worden betreffen.

Deze keer hebben we het over de vraag: Hoe kom ik gemakkelijker de deur uit?

Lees meer

Wijze woensdagen

Komend half jaar zullen er weer bijbelstudies - de Wijze woensdagen - worden gegeven in blokken van drie avonden, elk met een eigen thema. Daartussendoor worden inspiratieavonden georganiseerd, die elke keer weer een andere invulling kunnen hebben: een lezing, een gesprek, een tentoonstelling, enzovoort.

Elke wijze woensdag beginnen we gezamenlijk door aan het avondgebed deel te nemen om half 8. Je bent van harte welkom om het hele jaar te komen. Als je wat krapper in je tijd zit kun je ook één blok en/of inspiratieavond aanhaken, waarvan het thema je aanspreekt. Daarbij vragen we je dan wel om alle avonden van dat blok aanwezig te zijn.

Lees meer

Beeldend vertellen met Pete Pronk

Pete Pronk 2Woensdag 21 maart organiseert de Eltheto een inspiratieavond.

Verhalenverteller Pete Pronk vertelt over zijn eigen drijfveren en neemt je mee met behulp van beeld en verhaal.

Op deze avond kom je niet alleen luisteren, maar laten we ook onze eigen stem tellen, als we ons door elkaars verhaal en Het Verhaal laten raken.

De avond begint om 20:00 uur, na het avondgebed, en om 21:45 uur ronden we af.

Iedereen is van harte welkom!

Meer over Pete Pronk: www.petepronk.nl.

Kerkbalans 2018 - Geef voor je kerk

kerkbalans2018banner

Geef voor je kerk! 

In de derde week van januari houden de kerken in Nederland hun jaarlijkse contributieactie: Actie Kerkbalans. Vindt u het belangrijk dat de kerken er zijn, als plekken van verbinding in de stad? Steun hen dan met een gift. Als u lid bent kan dat via de brief die u eind januari krijgt. Bent u geen lid, dan is uw gift – groot of klein – bijzonder welkom op rekeningnummer NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. ‘Eltheto Gift Kerkbalans’. Kijk voor meer informatie op www.protestants.amsterdam/kerkbalans. Namens alle kerken: hartelijk dank!

Kerkbalans2018lc

Lees meer

Meer artikelen...